About me

About me

EDSA Araneta Square Rooftop 2EDSA Araneta Square Rooftop 2

Section: EDSA Northbound - Balintawak to Monumento