About me

About me

EDSA Araneta Square Rooftop 1EDSA Araneta Square Rooftop 1

Section: EDSA Northbound - Balintawak to Monumento