About me

About me

EDSA P. Tuazon Parallel 1EDSA P. Tuazon Parallel 1

Section: EDSA Northbound - Santolan to Aurora Boulevard